Een wereld van verschil

Vakoverstijgend Rekenen

Breng het rekenonderwijs op niveau met Vakoverstijgend Rekenen!

Vakoverstijgend rekenen helpt leerlingen van alle niveaus doorstomen naar het gewenste rekenniveau 2f of 3f. 

Met het implementeren van vakoverstijgend rekenen op school krijgen leerlingen weer plezier in rekenen, waardoor er uiteindelijk meer ruimte is voor vakinhoud, er hogere cijfers worden gehaald en dat leerlingen meer voor technische profielen kiezen. Kortom, een wereld van verschil.

Ook de Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad zijn  enthousiast!

Lesmethode Vakoverstijgend Rekenen is een spin-off van het project SaLVO! van het Freudenthal Instituut en is met steun van de Gemeente Utrecht en de Willibrord Stichting verder ontwikkeld door het St. Bonifatiuscollege in Utrecht en wordt ondersteund door verschillende docentenverenigingen.

Drijvende kracht achter Vakoverstijgend Rekenen

Hoe komt het toch dat zoveel leerlingen moeite hebben met rekenen? Waardoor is rekenen met procenten en verhoudingen voor leerlingen zo lastig? Daarmee wordt toch uitgebreid geoefend bij economie, wis-, natuur- en scheikunde?

Leerlingen hebben desondanks nog steeds moeite met dit ogenschijnlijk eenvoudige rekenwerk. Om dit hardnekkige probleem op te lossen ontwikkelden drie Utrechtse scholen Vakoverstijgend Rekenen. De drijvende kracht achter de (door)ontwikkeling van het lesmateriaal is Kees Hooyman.

Kees Hooyman
Rekencoördinator en docent natuurkunde, St. Bonifatiuscollege

Lesmateriaal

Vakoverstijgend rekenen

Het lesmateriaal van Vakoverstijgend Rekenen beslaat vier deelgebieden:

  1. Vergelijkingen
  2. Verhoudingstabellen
  3. Procenten
  4. Samengestelde rekenopgaven
Het lesmateriaal is ontwikkeld voor de vakken wiskunde, natuurkunde en economie. Oefenmateriaal voor scheikunde is in ontwikkeling.
 

Het lesmateriaal bestaat uit een leerlingbundel, een PPT-presentatie, video’s, digitale opgaven en een docentenhandleiding.

Het lesmateriaal is via een digitale leeromgeving eenvoudig beschikbaar. De online leeromgeving biedt extra uitleg, oefenmogelijkheden en geeft overzicht in de vorderingen van leerlingen op alle deelgebieden. Het is ontwikkeld voor leerlingen van leerjaar 3, maar ook geschikt voor examenkandidaten.
 
De afronding van Vakoverstijgend Rekenen bestaat uit een rekentoets niveau 3F.
 

Wilt u het lesmateriaal direct downloaden? Vul dan uw naam en e-mailadres hieronder in.

Maak kennis met Vakoverstijgend Rekenen

Ervaar als docent wat de meerwaarde is van Vakoverstijgend Rekenen en boek tijdwinst door met meerdere vakken samen te werken

Gratis lesmateriaal

Het lesmateriaal is gratis beschikbaar voor scholen die kennis willen maken met Vakoverstijgend Rekenen.
U kunt het lesmateriaal direct downloaden door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.

Gratis proeflicentie

Voor Vakoverstijgend Rekenen is een speciale digitale leeromgeving gemaakt. Interesse in een gratis proeflicentie ? Stuur een bericht naar Henriëtte van Hedel.

Implementatie

Scholen die willen werken met vakoverstijgend Rekenen kunnen ondersteuning krijgen van professionals van onderwijsinstituut WisMon.

Wat leerlingen zeggen

Nu snap ik wat ik aan het doen ben!

person, individually, alone-1824147.jpg
Mieke

Havo 2 leerling

Ik haal eindelijk goede cijfers bij wiskunde..!

person, individually, alone-1824147.jpg
Liam

VWO 2 leerling

Ik denk als ik zo blijf presteren dat ik een N&T profiel kies!

person, individually, alone-1824147.jpg
Delano

Havo 2 leerling

Ik wist niet dat rekenen eigenlijk hartstikke leuk is!

person, individually, alone-1824147.jpg
Jobke

VWO 2 leerling

Effectieve Interventie

Op 7 juli 2022 maakte het Ministerie van OC&W bekend dat er een basissubsidie komt voor effectieve interventies om de basisvaardigheden waaronder rekenen/wiskunde aantoonbaar te verbeteren.

Vakoverstijgend Rekenen versterkt de basisvaardigheid rekenen/wiskunde, is een effectieve interventie en voldoet aan meerdere onderdelen van de door het Ministerie vastgestelde menukaart: extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen, effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijs-personeel èn  lesmateriaal gericht op het versterken van het rekenonderwijs.

Scholen die meedoen kunnen Vakoverstijgend Rekenen inzetten als effectieve interventie in het kader deze basissubsidie-regeling.

Onderwijsraad:
"Gebruik een vakoverstijgende aanpak"

In het advies  ‘Taal en rekenen in het vizier’ (november 2022) pleit ook de Onderwijsraad voor een vakoverstijgende en integrale aanpak om het rekenonderwijs op niveau te brengen. De raad noemt daarbij Vakoverstijgend Rekenen als voorbeeld.  Uit het advies: “Maak werk van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor taal en rekenen binnen de school. Goed taal- en rekenonderwijs vergt de inzet van alle betrokkenen in de school. Dit moet terugkomen in de schoolcultuur, het gevoerde beleid en de organisatie van het onderwijs om in de praktijk daadwerkelijk beslag te krijgen” (p. 49-50).