Met Vakoverstijgend rekenen kunnen we verschillen overbruggen

Bij Vakoverstijgend Rekenen is het belangrijk dat docenten van verschillende vakken samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het rekenonderwijs. Dat kan soms voor een uitdaging zorgen vanwege de verschillende onderwijsbenaderingen binnen de vakken. WisMon, als officiële partner van

Vakoverstijgend Rekenen, biedt begeleiding op maat. Elk traject wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de school. Het kernteam en de procesbegeleider komen regelmatig samen met het schoolteam om de voortgang te bespreken, bij te sturen waar nodig en successen te vieren.

Hoe gaan we te werk?

Oriënteren

Na een (online) afspraak met van de VOR-adviseurs gaan we de basis leggen voor Vakoverstijgend Rekenen. Eerst stellen we vast wat de beginsituatie is en waar de korte- en lange termijn winst te behalen is. Ook bepalen we samen de visie, strategie, budget en planning. Hierna wordt er een gebalanceerd kernteam samengesteld, waar ook de procesbegeleider WisMon bij aansluit.

Startbijeenkomst organiseren

In de startbijeenkomst maken alle docenten kennis met de aanpak van Vakoverstijgend Rekenen, de (gratis) online leeromgeving en de rekenkaart. Ook worden de rollen en verantwoordelijkheden van docenten, teams en secties vastgesteld. We zetten deze fase in op een open communicatie creëren en het goed in kaart brengen van eventuele weerstand. 

Testen

Er wordt een klas/groep gekozen om een pilot mee te doen. De rekenkaart wordt hierbij gebruikt om alle afspraken vast te leggen. De pilot wordt geëvalueerd en ervaringen van zowel docenten en leerlingen worden opgehaald. Er is nog voldoende ruimte om afspraken bij te sturen rondom het gebruik van de rekenkaart, de afsluitende rekentoets en het jaaroverzicht

De procesbegeleider van WisMon draagt zorg voor een open communicatie, staat open voor eventuele weerstand vanuit docenten en helpt mee met zoeken naar oplossingen.

Realiseren en evalueren

Na de pilot en de evaluatie gaan we alle verbeteringen aanbrengen. De rekenkaart wordt actief ingezet bij de lessen en ook kan de rekentoets afgenomen worden bij leerlingen om het niveau te bepalen. Ook deze fase wordt weer goed geëvalueerd.

Inbedden in de school

Nu is het tijd om te zorgen dat Vakoverstijgend Rekenen vastligt in het schoolbeleid en wie waar verantwoordelijk voor is. Maak een plan gemaakt voor scholing van nieuwe docenten. Dit is ook het moment waarop Vakoverstijgend Rekenen kan worden gedeeld met ouders en betrokkenen.

Plan een oriënterend gesprek in

Wil je meer weten over Vakoverstijgend Rekenen op jouw school? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op voor een oriënterend (online) gesprek.