Met Vakoverstijgend Rekenen kunnen we verschillen overbruggen

Veel leerlingen hebben moeite met rekenen, vooral met procenten en verhoudingen, ondanks dat deze onderwerpen in meerdere vakken aan bod komen. De verschillende methoden en terminologieën die per vak worden gebruikt, zorgen voor verwarring. Vakoverstijgend Rekenen lost dit probleem op door een consistente rekenmethode

te introduceren die in alle relevante vakken wordt toegepast. Hierdoor krijgen leerlingen rekenonderwijs, wat hun zelfvertrouwen en motivatie vergroot en hen sneller naar rekenniveau 2F / 3F helpt.

De verhoudingstabel als middelpunt

De verhoudingstabel als middelpunt.

De didactische aanpak van Vakoverstijgend Rekenen draait om de verhoudingstabel. Deze methode helpt leerlingen eenheden beter te begrijpen en fouten te verminderen bij het rekenen met bijvoorbeeld dichtheid, prijs per kilogram en verbrandingswarmte. De verhoudingstabel maakt rekenen overzichtelijker en eenvoudiger, wat leidt tot betere leerresultaten.​

  • Hulp bij het ordenen van gegevens

  • Eenheden omrekenen wordt eenvoudiger
  • Manier van rekenen is steeds hetzelfde

“Bij deze manier van rekenen krijg je een heel stappenplan.”

“Bij deze manier van rekenen krijg je een heel stappenplan.”

Pim (15), leerling 3 vwo

Starten met Vakoverstijgend Rekenen

Oriënteren

Plan een (online) afspraak met een van de VOR-adviseurs . We vertellen je meer over de methode, kijken of de aanpak bij je school past en plannen desgewenst een startbijeenkomst in.

Organiseer een startbijeenkomst

In de startbijeenkomst maken alle vakdocenten kennis met de aanpak van Vakoverstijgend Rekenen, de (gratis) online leeromgeving en de rekenkaart. Na de startbijeenkomst beslis je of er voldoende draagvlak is om door te gaan en of je de implementatie zelf gaat organiseren of dat er begeleiding nodig is bij dit proces.

Vorm een kernteam

Vorm een kernteam met docenten uit verschillende secties. Hiermee worden de belangrijkste afspraken vastgelegd.

Testen en evalueren

Kies een klas om ervaring mee op te doen, en welk lesmateriaal je daarbij gaat gebruiken. Gebruik hierbij ook een rekenkaart om de afspraken vast te leggen. Hierna is het tijd om te evalueren: past de aanpak bij de school? Zijn er aanpassingen nodig aan de rekenkaart? Welke secties gaan welke onderdelen in de les oefenen? Welke afronding kiest de school?

Inbedden in de school

Nu is het tijd om te zorgen dat Vakoverstijgend Rekenen vastligt in het schoolbeleid en wie waar verantwoordelijk voor is. Er wordt een plan gemaakt voor scholing van nieuwe docenten. Dit is ook het moment waarop Vakoverstijgend Rekenen kan worden gedeeld met ouders en betrokkenen.

Hulp bij implementatie

Gratis oefenen in een open leeromgeving

De implementatie van Vakoverstijgend Rekenen kan uitdagend zijn vanwege de verschillende onderwijsbenaderingen binnen de vakken. WisMon, als officiële partner van Vakoverstijgend Rekenen, biedt begeleiding op maat. Elk traject wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de school. Het kernteam en de procesbegeleider komen regelmatig samen met het schoolteam om de voortgang te bespreken, bij te sturen waar nodig en successen te vieren.

WIKIWIJS

Al het lesmateriaal is gratis en vrij beschikbaar op Wikiwijs. Hier kunnen leerlingen oefenen met rekenopgaven voor natuurkunde, scheikunde, wiskunde en economie.

OEFENEN MET SMARTTRACK

De online omgeving van Smarttrack biedt extra uitleg, oefenmogelijkheden en laat de vorderingen op alle deelgebieden zien.