Implementatie

Een integrale aanpak

Heb je besloten om Vakoverstijgend Rekenen te introduceren op jouw school? Lees dan hier alles over de implementatie van de succesvolle methode.

 

Aan de basis van het succes van Vakoverstijgend Rekenen ligt de integrale en gestructureerde aanpak om rekenvaardigheden te verbeteren, waarin de vakken economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samenkomen.

Hoe ziet het implementatietraject eruit?

Startbijeenkomst en demonstratie

Het traject begint met een inspirerende startbijeenkomst, geleid door de enthousiaste Kees Hooyman. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle docenten economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde, waarbij in ieder geval aanwezig zijn de docenten die lesgeven aan de derde klas. Tijdens deze bijeenkomst wordt de methode toegelicht en uitgelegd hoe deze optimaal in de klas kan worden toegepast.

Een belangrijk onderdeel van het implementatietraject is ook een demonstratieles, speciaal ontworpen voor ‘rekenzwakke’ leerlingen uit de 3e of 4e klas. Tijdens deze les ervaren leerlingen en docenten zelf dat Vakoverstijgend Rekenen een effectieve en waardevolle aanpak is om rekenvaardigheden te versterken.

Routekaart

Om de methode succesvol te introduceren is het belangrijk om concrete afspraken te maken met alle betrokken docenten. Deze afspraken worden overzichtelijk weergegeven op de routekaart, zodat iedereen op de hoogte is van de te nemen stappen en verantwoordelijkheden.

Zodra alle afspraken zijn gemaakt, is het tijd om de plannen in actie te brengen. Tijdens dit proces zal er regelmatig worden geëvalueerd om inzicht te krijgen in de voortgang en eventuele aanpassingen door te voeren waar nodig. Het borgen van Vakoverstijgend Rekenen in het lesprogramma zal ervoor zorgen dat de methodiek blijvend en effectief wordt ingezet om de rekenvaardigheden van onze leerlingen te versterken.

Routekaart
Op de Routekaart staan de belangrijkste afspraken die je als school maakt om Vakoverstijgend Rekenen succesvol te maken