De mensen achter
Vakoverstijgend Rekenen

Wie zijn we en wat drijft ons?

Een inspirerende docent

Het project Vakoverstijgend Rekenen is een spin-off van het project SaLVO! van het Freudenthal Instituut, en is met steun van de gemeente Utrecht en de Willibrord Stichting verder ontwikkeld door het St. Bonifatiuscollege in Utrecht.

De drijvende kracht hierachter is Kees Hooyman, docent natuurkunde en rekencoördinator van het St. Bonifatiuscollege uit Utrecht.

“Een inspirerende docent, die enthousiasme creëert voor de bètavakken, zijn eigen lesmateriaal ontwikkelt en een bovenproportioneel aantal meisjes naar de N-profielen trekt.”

Jury-rapport NVON, Beste Natuurkundedocent van het jaar, 2007

Neergaande trend in rekenen keren

Om jongeren volwaardig mee te laten kunnen doen aan de maatschappij is het belangrijk dat ze goed kunnen rekenen. De mensen achter Vakoverstijgend Rekenen willen voorkomen dat Nederlandse kinderen laaggecijferd van school gaan.

Hoewel het onrealistisch lijkt om in twee jaar het onderwijsniveau weer op peil te brengen, zoals ook de onderwijsinspectie wil, voor rekenen in het voortgezet onderwijs blijkt dit niet onmogelijk.

Ervaringen op middelbare scholen laten zien dat forse verbeteringen met enkele schoolbrede afspraken haalbaar zijn.